hem-med-bra-reglersystem

Reglersystem

Med rätt styr- och reglerteknik i en fastighet går det att spara mycket pengar på driften. Genom att byta ut ett gammalt reglersystem mot ett nytt optimeras byggnadens energiförbrukning.

Det innebär en energibesparing, som är bra för både miljön och plånboken.

Reglersystem har många fördelar

Vi kan rekommendera ett reglersystem som passar bra för din byggnad. Ett bra reglersystem skapar ett välfungerande samspel mellan ventilation, värme och kyla. Du kan också köpa till olika tillbehör till ditt reglersystem, som bland annat gör det möjligt att reglera värmen på olika sätt i olika rum.

Fastighetsautomation sker ofta med kompletta reglersystem, som innefattar värme- och ventilationssystem. Ett bra reglersystem kan ge en energieffektivisering i fastigheten, vilket ger en lägre energianvändning och minskar dess miljöpåverkan.

Byggnader brukar oftast ha en lång livslängd, vilket innebär att de beslut som fattas nu påverkar den totala energiförbrukningen för många år framåt. Även byggnadens miljöpåverkan kan vara bestämd för många decennier framöver, baserat på vilket reglersystem som har installerats.

Reglersystem är lätt att hantera

Att installera ett effektivt reglersystem har många fördelar. Det ger förhöjd komfort i byggnadens rum och det kan anpassas som man vill efter väderleken.

Det är enkelt att hantera, framför allt i samråd med vårt företag. Vi ger gärna råd och utför anpassningar av systemet.

Spara energi med reglersystem

Reglersystemet sparar också energi, vilket är bra för både klimat och plånbok. Ett väl installerat reglersystem ger möjlighet att följa husets värmeförsörjning via datorn, tack vare ett datorprogram som bland annat ger information kring temperaturen utomhus, värmepumpens arbetstemperatur och temperaturen inomhus.

Datorprogrammet kan sägas fungera som en driftscentral, där du som boende eller som fastighetsskötare har full kontroll. Vi hjälper dig med installation, service och underhåll av ditt styr- och reglersystem.

ROT-avdrag ger bättre pris på installation av reglersystem

När du anlitar våra hantverkare kan du vara säker på att få ett komplett reglersystem som fungerar väl och som sänker dina energikostnader. Kontakta oss gärna om du vill ha rådgivning kring reglersystem, eller om du har ett mål kring hur ditt värme- och ventilationssystem ska fungera.

Vi har redan konkurrenskraftiga priser och ger dig snabb offert. Men om du vill sänka priset ytterligare, använd gärna det fördelaktiga ROT-avdraget.

Spara energi på driften av din fastighet genom att installera ett effektivt reglersystem!