ROT-avdrag

Att installera styr- och reglersystem för att förbättra inomhusmiljön kan vara en större kostnad till att börja med, men utgiften brukar betalas tillbaka genom minskade energikostnader. För att ytterligare sänka arbetskostnaden går det att använda ROT-avdrag.

Förmånligt ROT-avdrag för styr- och reglersystem

När du anlitar oss för att installera styr- och reglersystem kan du använda dig av ROT-avdraget för att få ner kostnaden. ROT-avdraget fungerar så att när man anlitar någon för att göra underhåll, reparation, ombyggnad samt tillbyggnad så kan man göra ett avdrag på sin skatt för arbetskostnaden.

Du behöver inte själv ansöka hos Skatteverket för detta. Det görs i stället av oss. Vi drar av en andel av arbetskostnaden på din faktura, efter att vi installerat ditt styr- och reglersystem. ROT-avdraget räknas ihop med RUT-avdraget, som är en annan skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Det sammanlagda beloppet för ROT och RUT får uppgå till högst 50 000 kronor per år för en person. Andra saker som påverkar om du kan använda ROT-avdraget är hur mycket skatt du har betalat in under det gångna året och om du har gjort andra avdrag.