Information angående covid-19

Vi på Styr och regler vill understryka att vi följer myndigheternas rekommendationer kring social distansering och hygienrutiner. I dagsläget arbetar vi vidare med styr och regler under förutsättning att vi är fullt friska och symptomfria. Har du frågor kring detta? Kontakta oss.

Kort om styr och regler

Vad är egentligen styr och regler? ”Styr” är förkortning för styrning, till exempel när man slår av och slår på fläktar och pumpar. ”Regler” står för ”Reglering”, till exempel av temperatur i en fastighet. Med rätt reglerteknik installerad kommer VVS, kyl- och värmesystemen i din fastighet att fungera väl tillsammans.

Energibesparing med rätt reglersystem

Med rätt reglersystem kan du spara energi i din bostad eller byggnad. En fastighet behöver ha väl fungerande styr- och reglerteknik för att inomhusklimatet ska vara bra att vistas i och för att driftskostnaderna inte ska bli alltför höga. En smart fastighet är energioptimerad så att miljöpåverkan från boende och företag blir minimal.

Vi optimerar styr- och reglersystem

Energianvändningen från lokaler och bostäder står för över en tredjedel av den totala användningen. Genom att energieffektivisera fastigheter med moderna reglersystem går det att minska byggnadernas miljöpåverkan. Vårt företag ser över ditt styr- och reglersystem och optimerar din reglerutrustning. Genom att ha ett effektivt värmesystem kan du få ner byggnadens energikostnader och samtidigt förbättra inomhusmiljön.

Det är viktigt att utgå från en energideklaration med tillhörande besiktning för att kunna utföra rätt åtgärder i din byggnad. Genom att bygga och renovera med utgångspunkt från en övergripande överblick över systemet kan du skapa ett bra inneklimat och ett lågt energibehov.

Vi kan rekommendera ett bra reglersystem utgående från din energideklaration. Kontakta oss idag för rådgivning och service vad gäller styr- och reglersystem.

Erfarna hantverkare inom styr- och reglerteknik

Om du behöver service på ditt värme- och ventilationssystem, kontakta oss. Vi har kompetenta hantverkare som gärna ser över ditt system och optimerar det efter dina behov. Genom att utnyttja det ROT-avdrag som nu finns har du möjlighet att få ner kostnaderna för renovering av ditt värme- och ventilationssystem.

Ett bra styr- och reglersystem är energieffektivt, med låg miljöpåverkan och energiprestanda. För att vi ska kunna klara miljökvalitetsmålen bör Sverige minska sin energianvändning. Under 2017 stod våra bostäder och service för 39 procent av vår totala energianvändning.

Energieffektiva system med fördelar för klimat och miljö

Genom att säkerställa att styr- och reglersystem är så energieffektiva som möjligt går det alltså att få många fördelar för klimat och miljö, men också minskade energikostnader och en förbättrad inomhusmiljö.

Frågor kring styr och regler? Hör av dig!

Vårt företag finns redo att svara på dina frågor kring styr och regler. Vi erbjuder snabb offert på förfrågningar. Kontakta oss idag så återkommer vi så snart vi kan.